Sök

Ekologisk bomull

Ekologisk, eller organisk bomull som den också kallas, är helt odlad utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Den är dessutom mer hållbar då den kräver mycket mindre vatten än traditionellt odlad bomull.

Då odlingen sker utan farliga kemikalier besparar den ekologiska bomullen odlarna från stora hälsorisker. Samtidigt bevaras även mångfalden i jorden och vattendrag och natur runtom förorenas inte på samma sätt. 

Ekologisk bomull i strumpor

Allt eftersom efterfrågan på ekologisk bomull växer så ökar också tillgängligheten av detta i klädindustrin. De allra flesta stora kedjor har idag särskilda kollektioner avsedda för just ekologisk bomull där även strumpor och underkläder brukar ingå.

Här på Strumpbudet hittar ni bland annat strumpor och stödstrumpor i ekologisk bomull från Thought och Supcare. 

Vad är skillnaden mellan ekologisk bomull och BCI-bomull?

När du söker efter ekologisk bomull kan det hända att du istället stöter på strumpor eller andra plagg i BCI-certifierad bomull. Denna är dock "endast" odlad med mindre andel bekämpningsmedel och konstgödsel och är alltså inte helt ekologisk.

Fördelar med ekologisk bomull

Den ekologiska bomullen har samma positiva egenskaper som vanlig bomull. Den är exempelvis sval och mjuk, slittålig och biologiskt nedbrytbar. Den har dock flera ytterligare för delar.

Här är de viktigaste fördelarna som är specifika just för ekologisk bomull:

  • Extra skonsam: Den ekologiska bomullen är snällare mot huden och ett bra alternativ för de som lätt drabbas av hudirritation och eksem.
  • Bevarar den biologiska mångfalden: Behåller nyttiga insekter och minskar risken för rubbningar i ekosystemen.
  • Förbättrar jordkvaliteten: Jorden behehåller sina egenskaper i form av exempelvis bördighet och vattenhållande förmåga i större utsträckning.
  • Mindre vattenåtgång: Sparar stora andelar vatten i jämförelse med "vanlig" bomull.
  • Förbättrad luftkvalitet: Minskar utsläppen av växthusgasen lustgas som är näst intill 300 gånger starkare än koldioxid.
  • Minskar risken för övergödning: Det uteblivna tillskottet av extra näring minskar utsläppen av fosfor och kväve som leder till övergödning sjöar och hav.

Nackdelar med ekologisk bomull

De vanliga nackdelarna såsom krympning, skrynkling och förmåga att tappa ursprungsformen kvarstår hos ekologisk bomull. Dessutom tillkommer några ytterligare nackdelar till följd av avsaknaden av bekämpningsmedel och konstgödsel.

Här är en lista över den ekologiska bomullens största nackdelar:

  • Mindre skördar: Samtidigt som naturen bevaras av den kemikaliefria miljön så resulterar odlingarna i mindre bomullsskördar.
  • Ökad avskogning: De mindre bomullsskördarna gör att det krävs större fält för att odla lika andelar ekologisk bomull som traditionell bomull. Detta bidrar till mer avskogning och förlorad biologisk mångfald.
  • Dyr: De mindre skördarna och ökade produktionskostnaderna innebär att slutpriset på den ekologiska bomullen blir högre.