Sök

KÖPVILLKOR

KÖPVILLKOR

Integritetspolicy

Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post info@strumpbudet.se ). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.   

Under 2018, den 25 maj ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU.

En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är Johan Larsson dataskyddsombud. Har du frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter så titta gärna på vår integritetspolicy eller kontakta oss på info@strumpbudet.se.

När du godkänner våra köpvillkor samtycker du med vår integritetspolicy. Har du några frågor, tveka inte. Kontakta oss på info@strumpbudet.se . 

1. ALLMÄNT

Följande allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan dig som kund (”Du” eller ”Dig”) och Strumpbudet (”Strumpbudet”, ”Vi” eller ”Oss”), org. nr 8805195115 Vat. nr SE880519511501 när du gör en beställning på https://www.strumpbudet.se (”Sajten”). Försäkra dig därför om att Du läst igenom och förstått villkoren innan Du lägger din beställning. Du som kund måste vara 18 år fyllda och bosatt i Sverige för att kunna lägga en beställning på Sajten. Strumpbudet förbehåller sig rätten att i speciella fall neka beställningar. Detta gäller exempelvis om du vid beställning angivit någon annans namn och/eller har betalningsanmärkningar. Alla felaktiga beställningar som leder till att Strumpbudet ogynnsammas ekonomiskt polisanmäls. Sajten förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor om nödvändigt. De villkor som gäller för Dig är de villkor som är tillgängliga på Sajten när Du gör din beställning.

2. BESTÄLLNING & AVTAL

När du lägger en beställning på Sajten accepterar du automatiskt Villkoren och ingår ett avtal med Strumpbudet. Du är därmed bunden till att följa Villkoren samt medger att du läst och godkänner Strumpbudets Integritetspolicy. Beställningar kan endast göras på Sajten och är avtalsgiltiga först när Du mottagit en orderbekräftelse från Oss. Orderbekräftelsen får Du alltid via e-mail förutsatt att Du angivit din mailadress vid den lagda beställningen. En order kan avbrytas fram till dess Du fått din orderbekräftelse. Är den avbrutna ordern redan betald kommer Strumpbudet naturligtvis betala tillbaka det belopp du erlagt i samband med beställningen. Detsamma gäller om Vi av någon anledning inte kan skicka din beställning. Alla återbetalningar gör på samma betalningssätt som den ursprungliga betalningen.

3. REKLAMATION

Alla mottagna varor bör granskas vid leverans för att kontrollera att de är felfria. Reklamationsrätten gäller för din köpta vara i 3 år förutsatt att felet kan åberopas säljaren som ursprungligt inom 6 månader från inköpstillfället. Den defekta varan ska felanmälas till oss via e-mail info@strumpbudet.se i vilket du anger vara, ordernummer samt reklamationsorsak. En bild där defekten på varan tydligt framgår bör även bifogas i detta e-mail. När vi mottagit din anmälan och reklamationsorsaken anses rimlig tillskickas du ett returnummer som du sedan anger tydligt på paketlappen. Du ska alltid ha erhållit detta returnummer innan du returnerar varan till oss. Paket som saknar returnummer returneras till kunden som också debiteras för fraktkostnaden. Felaktiga varor ska behandlas som felfria och förpackas på ett sådant sätt att de inte riskerar skadas under frakten tillbaka till oss. Vid alla godkända reklamationer ersätts du naturligtvis för returfrakten. Därefter skickas en ny vara till dig eller priset för produkten återbetalas. De returnerade varor av reklamationsorsak där fel ej kan påvisas eller där felet inte är enigt med konsumentköplagen debiteras kunden med 200 kronor för hanteringskostnader plus tur- och returfrakt. Strumpbudet ska alltid kontaktas så snart som möjligt efter upptäckt fel.

4. FÄRGÅTERGIVNING

Vi eftersträvar alltid att visa våra produkter på ett så korrekt sätt som möjligt vad gäller dess egenskaper, komposition och färger. Färgerna på våra produktbilder kan dock variera beroende av vilken datorskärm som används och de ljus och färginställningar som är angivna på din dator.

5. ANVÄNDNING AV COOKIES

En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. strumpbudet.se använder cookies för att öka hemsidans funktionalitet, kunna följa besökarens spår och underlätta för dig som kund. För att undvika cookies stänger du av dem i inställningarna till din webbläsare. Gå till respektive leverantörs hemsida för instruktioner om hur man stänger av cookies. Observera att om du stänger av cookies kan du i dagsläget inte handla på Strumpbudet.se. Varukorgen och kassan behöver cookies för att de ska fungera. Allmän information om cookies och den nya lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats, https://www.pts.se.

BETALNINGSVILLKOR KLARNA.

 

Köp strumpor med klarna

Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.

En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Vilka betalsätt som erbjuds dig kan variera från butik till butik, men också beroende på vår kreditbedömning. De vanligaste betalningsmetoderna är dock faktura, delbetalning, kort, banköverföring eller annan direktbetalning. Allt är lika säkert. 

Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Checkout godkänner du våra användarvillkor och vår användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår nedan.

Klarna Checkout Användarvillkor

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna AB (publ):s (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm), "Klarna", villkor såsom de framgår nedan, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas ("Villkoren"). I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Klarna Checkout. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området. För att få använda Klarna Checkout måste du vara minst 15 år.

Identifiering, anpassning och riskbedömning

För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Klarna Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Du kan enkelt undvika att den godkända adressen förifylls genom att välja att tillämpa en PIN-kod. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.

Betalning, avgifter

Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

För de flesta betalsätt, när du slutför ett köp via Klarna Checkout, träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har. Du kan dock erbjudas andra betalningssätt i Klarna Checkout (såsom exempelvis Swish), där Klarna inte övertar fordringen från butiken, utan din betalning av skulden regleras i stället direkt till säljaren. Ditt köp kommer dock även i dessa fall att omfattas av Klarnas köparskydd.

Användning

Klarna är innehavare av samtliga rättigheter till Klarna Checkout. Som användare får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor. Om du tidigare har handlat med Klarna Checkout och därigenom angivit din adress kommer din adress automatiskt att förifyllas så fort du angett din e-postadress och postnummer. Du kan närsomhelst avsäga dig den här funktionen genom att skicka ett e-postmeddelande till  dataskydd@klarna.se eller genom att välja det alternativet direkt i Klarna Checkout. 

Försäkran

Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.

Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk

Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Klarna Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Klarna som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Klarna Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Klarna Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Klarnas tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Klarna Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.

Personuppgifter

Klarna och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning via Klarna Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Klarnas tjänster. Klarna behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som Klarna behandlar:

  1. Kontaktinformation - namn, address, e-postaddress, telefonnummer m m
  2. Personnummer
  3. Betalningsinformation - kortnummer, fakturainformation m m
  4. Finansiell information - t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)
  5. Artikelinformation – uppgifter avseende de köp du gör
  6. Historisk information – uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
  7. Information om din dator/enhet - IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m
  8. Allmänt tillgänglig information på internet

Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte i Klarnas system. Om du tidigare har använt Klarna kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Klarna kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Klarna Checkout. Klarna kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Klarna kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Klarnas företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den ehandlare där du gjort ditt inköp samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES- området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Klarna värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Klarna är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Se även Klarnas Privacy Statement för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. Ytterligare information kan också erhållas genom att kontakta Klarna på dataskydd@klarna.se

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t ex marknadsföring.