Sök

Blodproppar och fördelarna
med stödstrumpor

Blodproppar bildas när blodet koagulerar och täpper till ett blodkärl. Djup ventrombos (DVT) och tromboflebit är två exempel på blodproppar som kan uppstå i benen när blodcirkulationen inte fungerar som den ska.

Stödstrumpor är ett effektivt sätt att förebygga blodproppar på eftersom de främjar blodcirkulationen. Regelbunden användning av stödstrumpor minskar dessutom även risken för att drabbas av ödem, venös insufficiens och åderbråck.

Vad är skillnaden mellan djup ventrombos och tromboflebit?

Djup ventrombos, eller DVT, är blodproppar som bildas i kroppens djupare vener medan tromboflebit bildas i ytliga vener. Generellt är tromboflebit mindre riskfyllt än djup ventrombos, men kan även utvecklas till DVT och i värsta fall lumgemboli (ett tillstånd när en djup ventrombos lossnar och fastnar i lungorna).

Både djup ventrombos och tromboflebit brukar behandlas med blodförtunnande medel för att lösa upp blodpropparna.

Symptom på blodproppar i benen

Det är ovanligt att blodproppar drabbar båda benen samtidigt. Symptomen visar sig därför oftast genom att du uppblever besvär i ena benet.

Besvären visar sig ofta i form av exempelvis rodnad, svullnad, ömhet och värk. Det är även vanligt att man upplever att man blir varm över vissa områden på benet samt att ytliga blodkärl blir extra synliga.

Vad orsakar blodproppar i benen?

Blodproppar kan uppstå av flera olika anledningar där dålig blodcirkulation, åderförkalkning och skadade kärlväggar är några av orsakerna.

Här är en lista med faktorer som ökar risken för bildningar av blodproppar:

  • Brist på aktivitet: Långa stående eller sittande perioder på arbetet, långa resor och sängvila efter operation är några exempel på situationer där blodcirkulationen minskar vilket ökar risken för blodproppar.
  • Rökning: Ökar risken för åderförkalkning samt att blodplättarna hopar sig och bildar blodproppar.
  • Fetma: Kan leda till förändringar i blodets koagulationsförmåga vilket gör blodet mer benäget att bilda proppar.
  • Medicinska tillstånd: Cancer och andra sjukdomar som gör att blodet lättare koagulerar.
  • Venös insufficiens: Brister i venklaffarna leder till att blod ansamlas i benen och ökar risken för proppbildning.
  • Åderbråck: Utvidgade vener med sämre fungerande venklaffar som ökar risken för blodkoagulering.
  • Ärftlighet: Genetisk benägenhet att drabbas av blodproppar.

Hur förebygger stödstrumpor blodproppar?

Stödstrumpor förebygger blodproppar genom att motverka blodstockning och svullnad i benen. Kompressionen i stödstrumporna "tvingar" blodet att röra sig uppåt, även vid vila eller när musklerna är inaktiva. Detta håller igång blodcirkulationen och främjar friska och pigga vener.

Att bära stödstrumpor mot blodproppar minskar även risken för att drabbas av andra venösa problem såsom venös insufficiens och åderbråck.

Är du frisk och vill använda stödstrumpor i förebyggande syfte bör du använda stödstrumpor av klass 1. Har du redan drabbats av någon form av venösa besvär eller drabbats av blodpropp tidigare kan du behöva högre kompression. Detta ska dock alltid bekräftas av läkare.

I många fall kan man även bli ordinerad att använda stödstrumpor eller kompressionsstrumpor efter operation. Stödstrumporna minskar då proppbildning genom att hålla igång blodcirkulationen trots att man är sängliggande under en längre period.

Kan man använda stödstrumpor när man drabbats av blodpropp i benet?

Behandlingen av blodproppar varierar, men består oftast av någon form av blodförtunnande medicin ofta kombinerad med annan kompletterande behandling.

Den kompletterande behandlingen består ofta av ordinering av stödstrumpor för att stimulera blodcikulationen. Tänk dock på att alltid följa läkarens råd och inte använda stödstrumpor eller kompressionsstrumpor vid blodpropp om du inte har blivit orderad att göra det.

Har man en gång drabbats av en blodpropp löper man även större risk för att drabbas igen. Det är därför bra att regelbundet använda stödstrumpor eller kompressionsstrumpor,  beroende på rekommendation, när den första proppen är upplöst för att minska risken för nya proppbildningar.