Sök

Ödem - Därför hjälper
stödstrumpor

Ödem uppstår när överflödig vätska ansamlas i kroppens vävnader och visar sig i form av svullnad som ofta spänner och gör ont. Detta är framförallt vanligt förekommande i ben, vrister och fötter, men kan även förekomma i andra kroppsdelar.

En vanlig anledning till att ödem bildas är att blodcirkulationen i benen inte är tillräckligt stimulerad. Blodet får det då svårt att ta sig tillbaka till hjärtat vilket får vätska att samlas i benen.

Ett enkelt sätt att stimulera blodcirkulationen på är att använda stödstrumpor. Genom att använda stödstrumpor dagligen håller man igång blodflödet i benen och minskar risken för att drabbas av ödem och värk.

Varför får man ödem?

En vanlig orsak till att ödem bildas är att man står upp eller sitter stilla under långa perioder, exempelvis under arbetstid. Detta tvingar nämligen blodet att arbeta mot gravitationen och blodet får det då svårare och svårare att leta sig tillbaka till hjärtat och lungorna för att syresättas igen.

Andra orsaker till att man drabbas av ödem är hjärtproblem, graviditet och olika typer av mediciner som alla kan orsaka rubbningar i vätskebalansen.

Symptom på ödem

Ödem är ingen diagnos utan är faktiskt ett symptom i sig själv. All temporär svullnad som orsakas av vätskeansamlingar är ödem.

Här är ytterligare tecken på att du drabbats av ödem:

  • Stram hud: Om huden känns stram och öm är det ett tecken på att du har ödem.
  • Värk i ben och fötter: Svullna fötter och ben leder ofta till ömhet och värk då den överflödiga vätskan sätter ökad press inifrån.
  • Begränsad rörlighet: Svullnaden i fötter och ben orsakar begränsad rörlighet i leder såsom vrister och handleder.
  • "Pitting" (gropbildning): När du trycker på huden på det svullna området kan det i vissa fall bildas en grop som långsamt försvinner. Detta är ett tydligt tecken på ödem.

Hur hjälper stödstrumpor mot ödem?

Stödstrumpor utsätter benen för ett graderat tryck som är som högst runt ankeln och avtar upp mot knäskålen. Det höga trycket kring ankeln tvingar blodet uppåt, även när du står eller sitter ned, vilket minskar risken för ödembildning.

Kontinuerlig användning av stödstrumpor mot ödem minskar inte bara risken för svullnad utan förebygger även andra komplikationer såsom blodproppar, åderbråck och hudförändringar.

Vid lättare svullnad och symptom rekommenderar vi att du använder stödstrumpor av klass 1 för att lindra och förebygga ödem.

Vid svårare besvär kan du behöva använda kompressionsstrumpor. Detta ska dock alltid bekräftas av läkare.

Vad händer om man inte behandlar ödem?

Svullnad, det vill säga ödem, är ofta ett första tecken på dålig blodcirkulation. Lämnas detta obehandlat kan venerna skadas och till slut orsaka allvarliga venösa problem och blodproppar.

  • Venös insufficiens: Defekta klaffar i venerna vilket leder till blodansamling och ökat tryck i benens vener. Venös insufficiens kan orsaka svullnad, smärta, hudförändringar, bensår och åderbråck.
  • Åderbråck: Vidgade, knöliga och utåtstickande vener som oftast uppstår på smalben och vader och som orsakas på grund av nedsatt venös cirkulation. 
  • DVT (blodproppar): DVT, eller djup ventrombos, är en blodpropp som bildas i en djupt liggande ven, oftast i benet. Detta kan leda till smärta, svullnad och rodnad i det drabbade området. I värsta fall kan blodproppen lossna och ta sig till lungorna vilket kan vara livshotande.

Olika typer av ödem

Det finns olika allvarliga typer av ödem vilka delas in i olika grupper beroende på orsaken till ödemet. De vanligaste typerna är lymfödem, lipödem och venöst ödem.

Lymfödem

Orsakas av en blockering eller skada på lymfsystemet vilket hindrar vätska från att dräneras från vävnaderna. Lymfödem kan vara primärt, vilket innebär att det är medfött, eller sekundärt, vilket innebär att det uppstår senare i livet på grund av en skada eller sjukdom.

Lymfödem går oftast inte att bota, men kan bland annat lindras med hjälp av kompressionsstrumpor.

Lipödem

Lipödem är en kronisk sjukdom som kännetecknas av en onormal fördelning och ansamling av fettvävnad som gör att benen ökar i storlek. Ofta drabbas hela benen, men fötterna brukar klara sig.

Venösa ödem

Orsakas av nedsatt funktion på venerna vilket hindrar blodet från att flöda tillbaka till hjärtat. Venöst ödem kan vara akut, till exempel vid en blodpropp, eller kroniskt, till exempel vid venös insufficiens.

Beroende på hur allvarligt det venösa ödemet är kan du lindra problemen genom att antingen använda stödstrumpor eller kompressionsstrumpor.